fbpx

DEA- Another Hazerd chemical to stay away from!

//DEA- Another Hazerd chemical to stay away from!

DEA- Another Hazerd chemical to stay away from!

DEA, cocamide DEA en lauramide DEA (Verwante chemicaliën: MEA en TEA)

Kun je aantreffen in crème- en foam-achtige producten zoals vochtinbrengende crèmes en shampoo. Kunnen reageren en kankerverwekkende nitrosaminen vormen.

Waarom wordt het gebruikt?: DEA (diethanolamine) en DEA bestandsdelen worden gebruikt om cosmeticaproducten meer “creamy” te maken DEA fungeert ook als een pH-regelaar, die de zuurgraad van andere bestanddelen tegengaat. DEA wordt vooral gevonden in vochtinbrengers en zonnebrand middelen, terwijl cocamide en lauramide DEA aangetroffen worden in zepen, reinigingsmiddelen, en shampoos.

Gezondheid en milieu gevaren: DEA en deregelijke verbindingen kunnen lichte tot matige huid- en oogirritatie veroorzaken. laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat bloodstelling aan hoge dosisen van deze stoffen, leverkanker en veranderingen in huid en schildklier veroorzaken.  DEA verbindingen kunnen ook reageren met nitrieten in cosmetica om nitrosaminen te vormen, die het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Nitrieten worden soms toegevoegd aan producten als anticorrosiemiddelen of kunnen voorkomen als verontreinigingen. Bij de afbraak van sommige chemicaliën diet als conserveermiddel in cosmetica worden gebruikt, kunnen nitrieten vrijgeven wanneer het product wordt blootgesteld aan lucht.

De Deense Environmental Protection Agency classificeert cocamide DEA als gevaarlijk voor het milieu vanwege de acute toxiciteit voor in het water levende organismen en potentieel voor bioaccumulatie.

Internationale regelgeving zijn sterker. De richtlijnen van de Europese Unie voor Cosmetica beperkt de concentratie en het gebruik van cocamide en lauramide DEA in cosmetica, en beperkt de maximale nitrosamine-concentratie in de producten die deze ingrediënten bevatten

Verwante Ingrediënten: MEA (monoethanolamide) en TEA (tri) zijn verwante chemicaliën. Net als DEA, kunnen ze reageren met andere chemische stoffen in cosmetica aan kankerverwekkende nitrosaminen vormen.

By |2016-10-31T15:46:25+02:00mei 16th, 2014|gezondheidskwesties|0 Comments

About the Author:

Pure natural cosmetics is not just a name, for me and many others it became a way of life! All my life I had an affinity to healthy life style. As a dancer and a trainer, i was always looking for the good combination of healthy food and healthy movement. In time I learned that its not only what you eat that matters. Also what you use as cosmetics or medical products is important. The skin is the biggest organ in our body. About 60% of what we put on our skin gets into the blood system and with that to the inner organs. I invest my heart and soul into “Pure natural cosmetics” and the best part is to hear the amazing comments from my client.

Leave A Comment

  Nieuwsbrief / Newsletter
SignUp Newsletter
* na inschrijving ontvangt u een mail waarin u uw inschrijving moet bevestigen / afteer subscription, you will receive an email in which you can acknowledge your subscription zie onze Privacy Voorwaarden / see our Privacy Statement
×